ข้อมูลประชาสัมพันธ์ » ประกาศเวลาช่วงเวลาดำเนินการ-ส่งสินค้า และบริการ Playsupport
ประกาศเวลาช่วงเวลาดำเนินการ-ส่งสินค้า และบริการ Playsupportcontent » ประกาศเวลาช่วงเวลาดำเนินการ-ส่งสินค้า และบริการ Playsupport

 

ตั้งแต่วันที่ 12 ธันวาคม 2559 ทางทีมงาน Playpoint ได้ปรับเปลี่ยนการให้บริการ เพื่อตอบสนองการใช้งานของลูกค้า
ที่ถูกจุดและมากขึ้น อย่างมีคุณภาพ 
  - Zopim ติดต่อปัญหา : พูดคุยกับกับทีมงานเติมเงินโดยตรง (ลดปัญหาความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน)

  - ปรับช่วงเวลาให้บริการ  : จากเดิมเป็นเปิดให้บริการ เวลา 09:00 น. ถึงเวลา 0:00 น. (เพื่อความรวดเร็วในการส่งสินค้าและบริการเติมในช่วงเวลาเร่งด่วน)

 

• ช่วงเวลา "เจ้าหน้าที่ทำรายการ ONLINE" (09:00น ถึง 0:00น)
  - ท่านสามารถฝากเรื่อง ผ่านกล่องข้อความ facebook : https://www.facebook.com/myplaypoint

   - ท่านจะได้รับสินค้า ภายในเวลาภายใน .... ที่ระบุไว้ในหน้าสินค้านั้นๆตามปกติ
   - สั่งซื้อสินค้าในระบบ Playpoint ได้ตามปกติ (24ชั่วโมง)

 

ช่วงเวลา "ติดต่อทีมงานเติมเงิน" (09:00น ถึง 0:00น)
  - Zopim (ช่องสนทนาขวาล่าง) : ติดต่อพูดคุยกับทีมงานเติมเงิน แบบ Real Time!
  -  facebook : https://www.facebook.com/myplaypoint
  ('สามารถฝากปัญหานอกเวลาทำการได้)

  - ช่องทาง LINE Chat (คุยสดตอบทันที) : Line ID: @playpoint.info

  - ช่องทางโทรศัพท์ (Call Center) : 091-785-0642 , 098-865-8483


• ช่วงเวลา "เจ้าหน้าที่ทำรายการ OFFLINE" (0:01น ถึง 08:59น)

    - ท่านจะได้รับสินค้า หลังจากเวลา 09:00น โดยใช้เวลาดำเนินการระยะนึงตามอันดับคิว
 

  สามารถสั่งซื้อสินค้าในระบบ Playpoint ได้ตามปกติ (24ชั่วโมง)

 

ขอบคุณเพื่อนๆ และลูกค้าทุกท่านที่ใช้บริการ 

2014-01-15 17:04:00
ทำการส่งข้อความสำเร็จ
s
_off