ข้อมูลประชาสัมพันธ์ » แจ้งข่าวขณะนี้ระบบของทาง Facebook ได้มีการปรับปรุงใหม่
แจ้งข่าวขณะนี้ระบบของทาง Facebook ได้มีการปรับปรุงใหม่ content » แจ้งข่าวขณะนี้ระบบของทาง Facebook ได้มีการปรับปรุงใหม่

เรียนลูกค้าที่เคารพ

 
     หากลูกค้ามีความประสงค์ต้องการเติมเกมมือถือ และ ID ของคุณลูกค้า ได้ผูกกับ Facebook

หรือ ท่านที่สั่งซื้อสินค้ามาแล้ว และเป็น ID ประเภทที่ผูกกับ Facebook รบกวนคุณลูกค้า ติดต่อกลับ ทางเจ้าหน้าที่ทางช่องทาง

 

ช่องทางการติดต่อ

2017-06-21 15:12:00
ทำการส่งข้อความสำเร็จ
s
_off