Game » League Of Legends
League Of Legends ดาวน์โหลดเกมส์ ชื่อเกมส์ :League Of Legends
ประเทศ :United-States
ชนิดของเกมส์ :RTS
 เว็บไซต์ :http://www.leagueoflegends.com/
 สังคม playinter-
 tagLeague Of Legends , LOL

League Of Legends

League Of Legends หรือ LOL เป็นหนึ่งในหลายๆเกมที่ พัฒนามาโดยมีตัวหลักคล้ายๆ DotA แต่ได้ทำการปรุงแต่งให้มีเอกลักษณ์ และความน่าสนใจเฉพาะตัวสูงขึ้น เช่นเดียวกับเกม HON ที่ต่างประเทศกำลังฮือฮาชนิดที่ว่า ไปร้านเกมร้านไหนก็ต้องเจอเกมเหล่าพวกนี้อยู่ในเครื่องแน่นอน

บริการจาก playpoint service

ทำการส่งข้อความสำเร็จ
s
_on