Game » PristonTale 2
PristonTale 2 ดาวน์โหลดเกมส์ ชื่อเกมส์ :PristonTale 2
ประเทศ :United-States
ชนิดของเกมส์ :MMORPG
 เว็บไซต์ :http://www.pristontale2.com/Default.aspx
 สังคม playinter-
 taggamekraft , PristonTale 2

PristonTale 2

สำหรับเกม PristonTale ภาคแรกนั้น ถือว่าประสบความสำเร็จจากหลายๆ ประเทศทั่วโลกซึ่งเปิดตัวถึง 10 ประเทศเช่นกัน ซึ่งคนที่เคยเล่นส่วนใหญ่ก็ยังคงชอบภาคแรกอยู่

แต่เมื่อวันเวลาผ่านไปทั้งระบบ และกราฟิกก็ยังคงห่างชั้นกับเกมแนว MMORPG รุ่นใหม่ที่เพิ่มขึ้นมานับสิบเกมในทุกๆ ปี ทาง Yedang

 จึงต้องยกเครื่องเกมตระกูล Priston Tale ใหม่ เอาใจชาวเกมเมอร์ที่ต้องการเกมกราฟิกตระการตา โดยทำเป็นภาคใหม่ในชื่อ Priton Tale 2

ซึ่งใช้เทคโนโลยี Unreal Engine 2.5 ทำให้กราฟิกดีขึ้นกว่าเดิม

บริการจาก playpoint service

ทำการส่งข้อความสำเร็จ
s
_off