Game » Who Has The Biggest Brain
Who Has The Biggest Brain ชื่อเกมส์ :Who Has The Biggest Brain
ประเทศ :United-States
ชนิดของเกมส์ :Puzzle , Web Browser
 เว็บไซต์ :http://www.facebook.com/whohasthebiggestbrain
 สังคม playinter-
 tagElectronic Arts , Who Has The Biggest Brain , Facebook

Who Has The Biggest Brain

Who Has The Biggest Brain เกมส์ฝึกสมองที่จะทำให้เพื่อนๆทั้งสนุกและเผลินไปกับการวัดระดับความสามารถ ของตัวเอง โดยเกมส์นี้แบ่งประเภทของการประเมินผลเป็น 4 ประเภทได้แก่ ประเภทการมอง  ประเภทความจำ  ประเภทเหตุผล  ประเภทการคำนวน และยังมีการเปรียบเทียบระดับคะแนนของเราเป็นการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ต่างๆ เช่น ลิง คิงคอง เด็กน้อย ไปจนถึงผู้คุมกาแลคซี่เลยทีเดียว อีกทั้ง เรายังสามารถท้าดวลกับเพื่อนของเรา ใน Facebook ที่เล่นเกมส์นี้ได้อีกด้วย

ทำการส่งข้อความสำเร็จ
s
_on