Game » Waka-Waka
Waka-Waka ชื่อเกมส์ :Waka-Waka
ประเทศ :United-States
ชนิดของเกมส์ :Casual , Web Browser , Puzzle
 เว็บไซต์ :http://www.facebook.com/apps/application.php?id=187720982603
 สังคม playinter-
 tagMetrogames , Waka-Waka , Facebook

Waka-Waka

Waka-Waka พาเจ้าปลาหมึกของเราเดินไปตามเส้นทางที่มีไข่กบที่อยู่ตามทางเดิน และต้องระวังพวกศัตรูของเราที่ตามเราไปทุกที่ ที่เราเดินไป และเดียวนี้ระบบเกมส์นี้ยังมีการจัดระดับคะแนนของเราเป็นตัวอะไรต่างๆอีกมากมาย

ทำการส่งข้อความสำเร็จ
s
_off