Game » Dragona Online [Global]
Dragona Online [Global] ดาวน์โหลดเกมส์ ชื่อเกมส์ :Dragona Online [Global]
ประเทศ :Seychelles
ชนิดของเกมส์ :MMORPG
 เว็บไซต์ :http://www.playdragona.com/
 สังคม playinter-
 tagDragona Online [SC] , gameclub

Dragona Online [Global]

Dragona Online นั้นเป็นเกมประเภท Hardcore MMORPG มีเนื้อเรื่องจากคำภีร์ “Bible of Creation” ซึ่งพูดถึงเทพมังกร 5 ที่เทพี “Huanis” สร้างขึ้น

ส่วนระบบหลักของเกมนี้คือ “Dragon Possession” ซึ่งเป็นการกลายร่างเป็นมังกรในการต่อสู้ ซึ่งพลังและความสามารถจะเพิ่มขึ้นจากปกติเป็น ทวีคูณ

บริการจาก playpoint service

ทำการส่งข้อความสำเร็จ
s
_on