Game » Wizard101 [UK]
Wizard101 [UK] ดาวน์โหลดเกมส์ ชื่อเกมส์ :Wizard101 [UK]
ประเทศ :United-Kingdom
ชนิดของเกมส์ :TBS
 เว็บไซต์ :http://www.wizard101.co.uk
 สังคม playinter-
 tagWizard101 [UK]

Wizard101 [UK]

Wizard101 [UK] โรงเรียนจอมเวทย์ เปิดให้เรียนวิชาแล้ววันนี้

 

ภายในเกมเราจะสามารถสร้างตัวละคiและ เลือกโรงเรียนเวทย์มนต์ ได้ด้วยตัวเอง ซึ่งแต่ละโรงเรียนมีความสามารถและเวทมนต์ ที่ชำนาญแตกต่างกันออกไป คุณพร้อมที่จะเข้าเรียนเวทมนต์กับเราแล้วหรือยังหละ

ทำการส่งข้อความสำเร็จ
s
_on