Game » Warframe
Warframe ดาวน์โหลดเกมส์ ชื่อเกมส์ :Warframe
ประเทศ :United-States
ชนิดของเกมส์ :Action , TPS
 เว็บไซต์ :https://warframe.com
 สังคม playinter-
 tagWarframe , เติมเงิน , Close Beta ID , เกมยิง , TPS , ออนไลน์ , Free to Play

Warframe

Warframe เป็นเกมแนว Action MMOFPS ถูกพัฒนาขึ้นโดย Digital Extremes แถมตัวเกมยังเปิดให้บริการในรูปแบบ Free-to-Play อีกด้วย ในด้านข้อมูลเกมผู้เล่นจะได้ชุดพิเศษที่มีชื่อว่า "Warframe" ซึ่งถ้าผู้ใดสวมใส่ชุดนี้เข้าไปจะทำให้พลังเหนือมนุษย์

 

หมายเหตุ.ผู้เล่นสามารถเติมเงินใน ช่วง Close Beta Test เพื่อเข้าทดลองเล่นได้ทันที

บริการจาก playpoint service

ทำการส่งข้อความสำเร็จ
s
_on