Help » 09. บัตร iTunes Gift Card » วิธีเติมบัตร iTunes Gift Card โดยใช้ iPhone
วิธีเติมบัตร iTunes Gift Card โดยใช้ iPhoneHelp » วิธีเติมบัตร iTunes Gift Card โดยใช้ iPhone

ขั้นตอนการเติมบัตร iTunes Gift Card โดยใช้ iPhone

 

1.เข้าไปที่ App store


 

2.เลือกที่ Featured (รายการแนะนำ)

 

 

3.เลื่อนหน้าจอลงไปด้านล่างให้เลือก ปุ่ม Redeem (ใช้แลก)

 

 

4.เมื่อเลือก Redeem แล้วจะขึ้นหน้าให้เราเลือกวิธี กรอกรหัสบัตร iTunes Gift Card ให้เลือก ป้อนรหัสด้วยตัวเอง

  *เมื่อกดเข้าไปจะมีหน้าเด้งขึ้นให้กรอก ID-PW ของ Apple ID เพื่อยืนยันการใช้งาน

 

 

5.ทำตามขั้นตอนที่4 จะมีหน้าให้เรากรอกรหัสเด้งขึ้นมา ให้ทำการใส่รหัสบัตร iTunes Gift Card แล้วกดปุ่ม Redeem (ใช้แลก) เมื่อกด Redeem เราก็ทำการเติมเงินเสร็จเรียบร้อยแล้ว

 

 

 

 

 

 

 

ทำการส่งข้อความสำเร็จ
s
_on