Help » 15.บัตร Karma Koin (USA) » วิธีเติม NX Cash ด้วย บัตร Karma Koin USA
วิธีเติม NX Cash ด้วย บัตร Karma Koin USAHelp » วิธีเติม NX Cash ด้วย บัตร Karma Koin USA

 

 

วิธีเติม NX Cash ด้วย บัตร Karma Koin (USA)

 

 

 

1. ให้เข้าไปที่  http://www.nexon.net/  Login ID เกมที่ต้องการเติม Cash เลือกที่ "Get NX >> Purchase NX"

 

 

2. เลือกที่ สัญลักษณ์ของ "Karma Koin"

 

 

3. ทำการกรอก Code ในช่อง Redeem Code และกด "Validate"

 

 

4. เลือกราคา Cash ที่ต้องการเติม และกด "Continue" (แนะนำให้เลือกตามราคาบัตร)

 

 

5. เมื่อขึ้นเสร็จจะขึ้น "Success!" ให้เลือกที่ "Review Purchases"

 

 

6. ให้เช็คจำนวน Nx Cash ว่าเข้าระบบหรือยัง (อาจมี Delay ในการ Update Nx cash)

 

 

 

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

   • ทางกล่องรับข้อความ : ด้านขวาล่างของหน้า Website
   • Facebook : http://www.facebook.com/myplaypoint
   • ทางโทรศัพท์มือถือ : 09-1785-0642

ทำการส่งข้อความสำเร็จ
s
_on