Help » 16.บัตร Rixty Card (Global) » วิธีเติม WARFRAME ด้วยบัตร Rixty Card
วิธีเติม WARFRAME ด้วยบัตร Rixty CardHelp » วิธีเติม WARFRAME ด้วยบัตร Rixty Card

 

 

วิธีเติม PT เกม WARFRAME ด้วยบัตร Rixty Card

 

 

1. ให้เข้าไปที่ https://warframe.com/ กดที่ภาพ "BUY PLATINUM"

 

 

 

 

2. เลือกที่สัญลักษณ์ Rixty Card และเลือกราคา PT ที่ต้องการเติม

 


 

 

3. กด "Redeem Code"

 

 

 

 

4. ทำการ Login ID ของ Rixty หรือ Login ผ่าน Facebook ก็ได้ครับ >> สามารถสมัครไอดี Rixty ได้ที่ https://www.rixty.com/home กด "Sign Up"

 

 

 

 

5. ทำการกรอก Code Rixty ลงไปในช่อง แล้วกด "Redeem"

 

 

 

 

6. กด "Complete Purchase"

 

 

 

 

7. สามารถเช็ค PT ได้ที่ ACCOUNT MANAGEMENT

 

 

 

 

 

 

 

   สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

   • ทางกล่องรับข้อความ : ด้านขวาล่างของหน้า Website
   • Facebook : http://www.facebook.com/myplaypoint
   • ทางโทรศัพท์มือถือ : 09-1785-0642 หรือ 098-865-8483

   • ทาง Email : help.playpoint@gmail.com

   • ทาง Line ID : @playpoint.info

ทำการส่งข้อความสำเร็จ
s
_on