Help » 19.Dragon Slayer HK [Alta] » วิธีการยืนยัน ID Dragon Slayer HK [Alta]
วิธีการยืนยัน ID Dragon Slayer HK [Alta]Help » วิธีการยืนยัน ID Dragon Slayer HK [Alta]

วิธีการยืนยัน ID Dragon Slayer HK [Alta]

 

 

1 .เข้าไปที่ https://www.alta.hk/client/login.php และทำการ Login ID เกม

 

 

 

 

2. เลือกเกม และกดที่ช่องสี่เหลี่ยมตรงกลาง ตามภาพ

 

 

 

 

3. ทำการกรอกข้อมูลตามภาพ

 

 

 

 

 

 

สั่งเติมเงินเกม Dragon Slayer HK [Alta] ได้ที่นี่ >>คลิ๊ก<<

 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

       • ทางกล่องรับข้อความ : ด้านขวาล่างของหน้า Website
       • Facebook : http://www.facebook.com/myplaypoint
       • ทางโทรศัพท์มือถือ : 09-1785-0642

ทำการส่งข้อความสำเร็จ
s
_on